Гарячі клавіші Total Commander

Виявляється, у файловому менеджері Total Commander є можливість використання величезної кількості комбінацій гарячих клавіш.

Щоб постійно не гуглити, вирішив розмістити шпаргалку по гарячих клавішах в Total Commander. Кому треба – користуйтеся, хто знає більше – додавайте інфу у коментарях.

Клавіші Дія
F1 Довідка
F2 Перейменування
F3 Перегляд файла під курсором за допомогою вбудованого переглядача (використовуються всі підключені до нього плагіни) або за допомогою зовнішньої програми перегляду. У налаштуваннях TC можна визначити засіб перегляду залежно від типу файлу.
F4 Редагування файлу під курсором
F5 Копіювання
F6 Перейменування/переміщення
F7 Створення каталогу
F8 або Del Вилучення (до Кошика)
F9 Оновити вікно
F10 Зміна асоціації типу файлу (діалог "Відкривати за допомогою...")
F11 Копіювати в буфер обміну імена виділених файлів
F12 Копіювати в буфер обміну імена виділених файлів із шляхами
Alt+F1 Вибір диска зліва
Alt+F2 Вибір диска праворуч
Alt+F3 Перегляд файлу під курсором зовнішнім в'юєром
Alt+F4 Вихід
Alt+F5 Упаковка вибраних файлів
Alt+Ctrl+F5 (користувацька) Упаковка вибраних файлів у поточний каталог
Alt+F6 Розпакування всіх файлів з архіву під курсором (не працює у Windows 95)
Alt+F7 Пошук
Alt+F8 Відкрити історію командного рядка
Alt+F9 Так само як і Alt+F6 (оскільки Alt+F6 не працює у Windows 95)
Alt+Shift+F9 Тест цілісності архіву
Alt+F10 Відкрити дерево каталогів
Alt+F11 Копіювати ім'я файлу в буфер обміну (з UNC-шляхом)
Alt+F12 Копіювати в буфер шлях джерела
Alt+left або right Відкрити попередній/наступний каталог зі списку відвіданих
Alt+Down Відкрити список відвіданих каталогів
Alt+A Зміна атрибутів файлу/каталогу
Alt+B Приховати/показати панель інструментів
Alt+D Запуск синхронізації каталогів
Alt+I Показ спливаючої підказки
Alt+K Приховати/показати функціональні кнопки
Alt+L Вивантажити всі плагіни з пам'яті
Alt+Q Швидкий пошук на ім'я файлу (старт із заданої літери) у поточному каталозі. (Не вмикайте швидкий пошук у налаштуваннях програми! Використовуйте задану комбінацію)
Alt+R Відкрити панель "Мережеве оточення" (і плагіни)
Alt+S Зберегти виділення
Alt+T Відкрити "Панель управління"
Alt+W Приховати/показати закладки панелей
Alt+UP Редагувати шлях у поле над файловою панеллю
Alt+Shift+S Зберегти список виділених елементів у файл
Alt+Shift+R Відновити виділення із файлу
Num+ Виділити файли (за будь-яким шаблоном)
Num- Зняти виділення (за будь-яким шаблоном)
Num* Інвертувати виділення
Num/ Відновити виділення
Ctrl+Num+ Виділити всі файли
Ctrl+Num- Видалити виділення з усіх файлів
Alt+Num+ Виділити всі файли з розширенням як у файла під курсором
Backspace або Ctrl+PgUp Перейти до батьківського каталогу (аналогічно cd ..)
Ctrl+PgDn Відкрити каталог/архів (наприклад для заходу в архіви, що саморозпаковуються .EXE)
Ctrl+< Перехід у кореневий каталог
Ctrl+left або right Відкрити каталог/архів для перегляду в сусідній панелі (Якщо курсор знаходиться не на каталозі/архіві, відкриється поточна директорія)
Ctrl+F1 Короткий вигляд файлів (тільки ім'я файлу)
Ctrl+F2 Повний вигляд (усі дані файлу)
Ctrl+Shift+F2 Перегляд коментарів (для додавання коментаря до файлу використовуйте Ctrl+Z)
Ctrl+F3 Сортування файлів на панелі на ім'я
Ctrl+F4 Сортування файлів на панелі розширення
Ctrl+F5 Сортування файлів у панелі за датою та часом створення
Ctrl+F6 Сортування файлів на панелі за розміром
Ctrl+F7 Без сортування
Ctrl+F8 Показ дерева каталогів
Ctrl+F9 Друк файлу під курсором із асоційованої програми
Ctrl+F10 Показ усіх файлів
Ctrl+F11 Показ лише програм
Ctrl+F12 Показ файлів за шаблоном користувача
Tab Перехід із однієї панелі на протилежну
Літера Введення команди (курсор переміщається до командного рядка)
Ins Вибір файлу чи каталогу
Space Вибір файлу чи каталогу (як Ins). Якщо пропуском відзначити каталог, то в режимі "Повний вигляд" замість <DIR> буде показаний його розмір
Enter Вхід у каталог або архів/запуск програми/завантаження файлу в асоційовану програму/виконання командного рядка (якщо вона не порожня). Якщо курсор стоїть усередині архіву, то буде виведено діалогове вікно з властивостями архіву та варіантами дій
Shift+Enter Запуск програми з командного рядка. Дозволяє не закривати автоматично вікно DOS-команди, що дозволяє побачити результати її роботи.
Alt+Shift+Enter Підрахунок розміру всіх каталогів у поточній панелі у режимі "Повний вигляд". Замість <DIR> буде показано розмір кожного каталогу
Alt+Enter Показ властивостей файлу
Ctrl+A Обрати все
Ctrl+B "Directory branch" - показ поточних файлів та вмісту всіх підкаталогів одним списком
Ctrl+C або Ctrl+Ins Копіювати файли/каталоги в буфер обміну (32 біти)
Ctrl+D відкрити список гарячих каталогів
Ctrl+F З'єднається з сервером FTP
Ctrl+Shift+F Відключиться від сервера FTP
Ctrl+G Вертикальний/горизонтальний поділ панелей
Ctrl+H Приховати/відобразити приховані системні файли
Ctrl+I Перехід у цільову панель
Ctrl+J Показати у протилежній панелі поточну панель
Ctrl+Shift+K Відкрити Кошик
Ctrl+L Підрахунок місця займаного виділеними файлами
Ctrl+M "Multi-Rename-Tool" - інструмент групового перейменування
Ctrl+Shift+M Вибір режиму передачі файлів за FTP
Ctrl+N Нове FTP з'єднання (введіть URL-адресу сторінки або файлу)
Ctrl+O Відкрити "Transfer Manager" - засіб для одночасного копіювання кількох файлів
Ctrl+P Копіювати поточний шлях до командного рядка
Ctrl+Q "Quick View" - увімкнути/вимкнути швидкий перегляд у сусідній панелі. Перегляд файлу/каталогу під курсором здійснюється засобами вбудованого переглядача (Lister) з використанням усіх підключених до нього плагінів
Ctrl+R Прочитати вихідний каталог
Ctrl+S Сховати всі файли крім виділених
Ctrl+T Відкрити та активувати нову панель (folder tab)
Ctrl+Shift+T Відкрити, але не активувати нову панель
Ctrl+U Поміняти панелі подекуди
Ctrl+V або Shift+Ins Вставити файли/каталоги з буфера обміну до поточного каталогу (32 біти)
Ctrl+W Закрити поточну панель
Ctrl+Shift+W Закрити усі неактивні панелі
Ctrl+X або Shift+Del Вирізати файли/каталоги в буфер обміну (32 біти)
Ctrl+Z Редагування коментарів
Ctrl+up Відкрити каталог під курсором у новій закладці
Ctrl+Shift+up Відкрити каталог під курсором у протилежному вікні та в новій закладці
Ctrl+Tab Перейти до наступної закладки
Ctrl+Shift+Tab Перейти до попередньої закладки
Shift+F1 Порівняти виділені файли за вмістом (якщо файли не виділені, порівняння проводиться з однойменним файлом на протилежній панелі)
Shift+F2 Порівняти файли на панелях
Shift+F3 Перегляд файлу під курсором (якщо на панелі є кілька виділених файлів)
Shift+F4 Створення нового текстового файлу в редакторі за промовчанням
Shift+F5 Копіювання файлів (включаючи перейменування) у поточну директорію
Ctrl+Shift+F5 Створення ярлика на файл у цільовій директорії
Shift+F6 Перейменування файлів у поточній директорії
Shift+F8 або Del Видалення файлів до смерті (минаючи Кошик) (якщо відповідна опція вибрана в налаштуваннях)
Shift+F10 Показати контекстне меню файлу
Shift+F12 Копіювати в буфер шлях одержувача
Shift+Esc Згорнути програму

Командний рядок

Якщо Total Commander активний, майже все введення даних з клавіатури надсилається до командного рядка

Клавіші Дія
Enter Командний рядок буде виконано, якщо він містить принаймні один символ (інакше буде виконана програма під курсором у поточному вікні). Якщо це команда – cd, md або rd, вона виконується безпосередньо. Якщо це внутрішня команда DOS, команда буде виконана в сеансі DOS. Інакше буде запущено програму з цим ім'ям.
Секрет: Якщо командний рядок ввести пробіл, то наступне натискання на Enter запустить Провідник
Shift+Enter Подібно до Enter, але дозволяє не закривати автоматично вікно DOS-команди, що дозволяє побачити результати її роботи (Працює тільки за наявності файлу NOCLOSE.PIF в директорії Windows)
Ctrl+Enter Вставляє ім'я файлу під курсором у командний рядок
Ctrl+Shift+Enter Вставляє ім'я файлу під курсором (включаючи повний шлях) у командний рядок
Ctrl+Down або Alt+F8 Відкриває список з командними рядками, що виконувались раніше (список історії). Дотримуйтесь клавіші Ctrl та використовуйте курсорні клавіші вгору та вниз, щоб вибрати потрібну. Натискаючи ліву або праву клавішу, можна відредагувати командний рядок. Це автоматично закриває список
Tab або Стрілки Повертає курсор у вихідну панель. Клавіші вліво та вправо переміщують курсор по командному рядку, навіть якщо курсор до цього був у панелі. Якщо в панелі вибрано короткий вигляд файлів, курсорні клавіші викликають переміщення по колонках цієї панелі. Ви повинні дотримуватися Shift, щоб перемістити курсор знову на командний рядок. Курсорні Вгору та Вниз переміщують курсор по панелі, навіть якщо до цього він був у командному рядку
Esc або Ctrl+Y Очищення командного рядка
Ctrl+C або Ctrl+Ins Копіювати виділений текст у буфер обміну (32 біти)
Ctrl+X або Shift+Del Вирізати виділений текст у буфер обміну (32 біти)
Ctrl+V або Shift+Ins Вставити в командний рядок текст із буфера обміну (32 біти)
Ctrl+K Видалити текст від курсору до кінця рядка
Ctrl+W Видалити слово ліворуч від курсору
Ctrl+T Видалити слово праворуч від курсору

Вбудований переглядач

Клавіші Дія
F2 Оновити
F7, Ctrl+F Пошук за текстом...
Shift+F7, F5, F3 Знайти далі
Home, Backspaсe Перехід на початок файлу (Backspaсe працює якщо виділено 1 файл)
End Перехід до кінця файлу
PgDown, Space Прокручування на одну сторінку вниз
PgUp, Shift+Space Прокручування на одну сторінку вгору
Alt+Left, P, Backspaсe Попередній файл (Backspaсe працює якщо виділено декілька файлів)
Alt+Right, N Наступний файл
Ctrl+A Виділити все
Ctrl+C, Ctrl+Ins Копіювати в буфер виділений текст
Alt+Shift+5 Перейти до позиції
Ctrl+P Друк файлу...
A ANSI-режим
S ASCII-режим
V Кодування користувача
W Переносити рядки
F Малюнки розмір вікна
1 Вигляд: Тільки текст
2 Вид: Двійковий
3 Вид: Шістнадцятковий
4 Вид: Малюнки
5 Вигляд: HTML
6 Вигляд: Unicode
7 Вигляд: UTF8
F1 Довідка
Esc, Alt+F4, Q, F10, Shift+Q, Alt+Q, Ctrl+Q Вихід


Поділитися:

Чи сподобалася ця публікація? Не пропустіть наступні публікації та почніть стежити за цим блогом.

0 comments:

Дописати коментар